Dołek skalisty - Fossula petrosa

Zdjęcia

Opis

The petrosal fossula is a small depression in the bony ridge between the carotid canal and the jugular fossa, occupied by the tympanic ganglion of the glossopharyngeal nerve.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Powierzchnia dolna Części skalistej > Dołek skalisty

Tłumaczenia