Dołek skrzydłowy - Fovea pterygoidea

Zdjęcia

Opis

Pterygoid fovea is a depression for the attachment of the Pterygoideus externus on the anterior surface of the neck of mandible.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kości czaszki > Żuchwa > Gałąź żuchwy > Wyrostek kłykciowy > Dołek skrzydłowy

Tłumaczenia