Gałąź kości kulszowej - Ramus ossis ischii

Zdjęcia

Opis

The ramus of ischium may be divided in two parts :


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Miednica > Kość biodrowa > Kość kulszowa > Gałąź kości kulszowej

Tłumaczenia