Gałąź kulszowo-łonowa - Ramus ischiopubicus

Zdjęcia

Opis

The ischiopubic ramus is a compound structure consisting of the following two structures:

It serves as part of the origin for the Obturator internus muscle.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Miednica > Kość biodrowa > Gałąź kulszowo-łonowa

Tłumaczenia