Głowa kości skokowej - Ossa pedis

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

The bones of the foot consists of three parts: the tarsus, metatarsus, and phalanges.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej

Tłumaczenia