Głowa paliczka - Caput phalangis

Zdjęcia

Opis

The head of phalanx is the distal extremity. It presentson the first and second row (except for the toe) a trochlear surface for articulation with the second phalanx.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Paliczki > Głowa paliczka

Tłumaczenia