Granica boczna stopy; granica strzałkowa stopy - Margo lateralis pedis; Margo fibularis pedis

Zdjęcia

Opis

Nie ma jeszcze opisu tej części anatomicznej.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Regions of human body > Okolice kończyny dolnej > Okolica stopy > Granica boczna stopy; granica strzałkowa stopy

Tłumaczenia