Granica promieniowej; Granica boczna - Margo radialis; Margo lateralis

Zdjęcia

Opis

Nie ma jeszcze opisu tej części anatomicznej.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Regions of human body > Okolice kończyny górnej > Okolica przedramieniowa > Granica promieniowej; Granica boczna

Tłumaczenia