Granica przyśrodkowa stopy; granica piszczelowa stopy - Margo medialis pedis; Margo tibialis pedis

Zdjęcia

Opis

Nie ma jeszcze opisu tej części anatomicznej.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Regions of human body > Okolice kończyny dolnej > Okolica stopy > Granica przyśrodkowa stopy; granica piszczelowa stopy

Tłumaczenia