Granica tylna - Margo posterior

Zdjęcia

Opis

The posterior border (postero-lateral border) is prominent; it begins above at the apex, and ends below in the posterior border of the lateral malleolus. It is directed lateralward above, backward in the middle of its course, backward, and a little medialward below, and gives attachment to an aponeurosis which separates the Peronæi on the lateral surface from the Flexor muscles on the posterior surface.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Kość strzałkowa > Trzon kości strzałkowej > Granica tylna

Tłumaczenia