Grzbiet kości klinowej - Spina ossis sphenoidalis

Zdjęcia

Opis

The spina angularis fits into the angle between the squama and the petrous portion of the temporal and presents at its apex a downwardly directed process.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość klinowa > Skrzydło większe > Grzbiet kości klinowej

Tłumaczenia