Grzebień kości łonowej - Pecten ossis pubis

Zdjęcia

Opis

The pectineal line (pecten pubis) of the pubis is a ridge on the superior ramus of the pubic bone, it passes to the pubic tubercle as a continuation of the arcuate line.

The pecten pubis forms part of the pelvic brim.

Lying across it are fibers of the pectineal ligament and the proximal origin of the pectineus muscle.

In combination with the arcuate line, it makes the iliopectineal line.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Miednica > Kość biodrowa > Kość łonowa > Gałąź górna kości łonowej > Grzebień kości łonowej

Tłumaczenia