Grzebień małżowinowy - Crista conchalis

Zdjęcia

Opis

The conchal crest, is a well-marked horizontal ridge on the nasal surface of palatine, for articulation with the inferior nasal concha.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość podniebienna > Blaszka pionowa > Grzebień małżowinowy

Tłumaczenia