Grzebień nadrylcowaty - Crista suprastyloidea

Zdjęcia

Opis

The suprastyloid crest is the continuation of lateral border of radius leading to the styloid process for insertion of the brachioradialis muscle.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny górnej > Część wolna kończyny górnej > Kość promieniowa > Grzebień nadrylcowaty

Tłumaczenia