Grzebień podskroniowy - Crista infratemporalis

Zdjęcia

Opis

The infratemporal crest is a tranverse ridge that divides the lateral surface of great wing of sphenoid into two portions: temporal surface and infratemporal surfaces.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość klinowa > Skrzydło większe > Grzebień podskroniowy

Tłumaczenia