Guz potyliczny wewnętrzny - Protuberantia occipitalis interna

Zdjęcia

Opis

At the point of intersection of the four divisions of the cruciate eminence is theinternal occipital protuberance.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość potyliczna > Guz potyliczny wewnętrzny

Tłumaczenia