Guzek kości piętowej - Tuberculum calcanei

Zdjęcia

Opis

The calcaneal tuberclet is a bony eminence, often double, on the inferior surface of the calcaneus at the anterior end of the area for attachment of the long plantar ligament.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Powierzchnia stawowa kości łódkowatej > Kość piętowa > Guzek kości piętowej

Tłumaczenia