Guzowatość kości łódkowatej - Tuberositas ossis navicularis

Zdjęcia

Opis

The medial surface of navicular bone presents a rounded tuberosity, the lower part of which gives attachment to part of the tendon of the Tibialis posterior.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Powierzchnia stawowa kości łódkowatej > Kość łódkowata > Guzowatość kości łódkowatej

Tłumaczenia