Guzowatość pierwszej kości śródstopia [l] - Tuberositas ossis metatarsi primi [l]

Zdjęcia

Opis

The plantar angle of first metatarsal bone presents a rough oval prominence, the tuberosity of first metatarsal bone, for the insertion of the tendon of the Peronæus longus.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Kości śródstopia [I-V] > Guzowatość pierwszej kości śródstopia [l]

Tłumaczenia