Guzowatość wiązadła kruczo-obojczykowego - Tuberositas ligamenti coracoclavicularis

Zdjęcia

Opis

Tuberosity for coracoclavicular ligament is the above part of the rough circumference of the articular facet of acromial end of clavicle for the attachment of the acromioclavicular ligaments.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny górnej > Obręcz końcyny górnej > Obojczyk > Koniec barkowy > Guzowatość wiązadła kruczo-obojczykowego

Tłumaczenia