Guzowatości paliczka dalszego - Tuberositas phalangis distalis

Zdjęcia

Opis

Tuberosity of distal phalanx is on the plantar surface of the distal extremity, for the attachment of tactile pads.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Paliczki > Paliczek dalszy > Guzowatości paliczka dalszego

Tłumaczenia