Guzowatości piątej kości śródstopia [V] - Tuberositas ossis metatarsi quinti [V]

Zdjęcia

Opis

The tuberosity of fifth metatarsal bone [V] is a rough eminence, on the lateral side of the base of fifth metatarsal bone for the attachment of the peroneus brevis muscle.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Kości śródstopia [I-V] > Guzowatości piątej kości śródstopia [V]

Tłumaczenia