Kanał kłykciowy - Canalis condylaris

Zdjęcia

Opis

The floor of the condyloid fossa is sometimes perforated by the condyloid canal, through which an emissary vein passes from the transverse sinus.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość potyliczna > Kanał kłykciowy

Tłumaczenia