Kanał lemieszowo-dziobowy - Canalis vomerorostralis

Zdjęcia

Opis

Canal between the sphenoidal rostrum and the vomer.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Podstawa czaszki > Powierzchnia zewnętrzna podstawy czaszki > Kanał lemieszowo-dziobowy

Tłumaczenia