Kanał lemieszowo-pochowowy - Canalis vomerovaginalis

Zdjęcia

Opis

An inconstant vomerovaginal canal may lie between the ala of the vomer and the vaginal process of the sphenoid bone, medial to the palatovaginal canal, and lead into the anterior end of the palatovaginal canal. It transmits the pharyngeal branch of the third part of the maxillary artery.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Podstawa czaszki > Powierzchnia zewnętrzna podstawy czaszki > Kanał lemieszowo-pochowowy

Tłumaczenia