Kanał mięśniowo-trąbkowy - Canalis musculotubarius

Zdjęcia

Opis

The musculotubal canal is a double canal for the auditory tube and tensor tympani muscle that lies in front of the carotid canal and leads into the tympanic cavity.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Szczyt części skalistej > Kanał mięśniowo-trąbkowy

Tłumaczenia