Kanał nosowo-łzowy - Canalis nasolacrimalis

Zdjęcia

Opis

Canal containing the nasolacrimal duct. It is formed by indentations in the inferior nasal conchae, maxilla and lacrimal bone. It drains to into the nasal cavity through the anterior portion of the inferior meatus which is between the inferior concha and the floor of the nasal cavity.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kanał nosowo-łzowy

Tłumaczenia