Kanał podoczodołowy - Canalis infraorbitalis

Zdjęcia

Opis

The infraorbital canal transmits the infraorbital nerve and infraorbital artery, it opens just below the margin of the orbit and ends via the infraorbital foramen.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Szczęka > Trzon szczęki > Powierzchnia oczodołowaw > Kanał podoczodołowy

Tłumaczenia