Kanalik bębenkowy - Canaliculus tympanicus

Jacobson's

Zdjęcia

Opis

The small inferior tympanic canaliculus is in the bony ridge dividing the carotid canal from the jugular fossa and is for the passage of the tympanic branch of the glossopharyngeal nerve.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Powierzchnia dolna Części skalistej > Kanalik bębenkowy

Tłumaczenia