Kanalik sutkowy - Canaliculus mastoideus

Zdjęcia

Opis

The mastoid canaliculus is for the entrance of the auricular branch of the vagus nerv in the lateral part of the jugular fossa of the temporal bone.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Powierzchnia dolna Części skalistej > Dół szyjny > Kanalik sutkowy

Tłumaczenia