Kanaliki szyjno-bębenkowe - Canaliculi caroticotympanici

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

The caroticotympanic canaliculi are tiny passages in the temporal bone interconnecting the carotid canal and the tympanic cavity that carry communicating twigs between the internal carotid and tympanic plexuses.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Szczyt części skalistej > Kanaliki szyjno-bębenkowe

Tłumaczenia