Karb odbytu - Crena analis; Crena ani; Crena interglutealis

Zdjęcia

Opis

Nie ma jeszcze opisu tej części anatomicznej.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Regions of human body > Okolica krocza > Karb odbytu

Tłumaczenia