Kąt podłonowy - Angulus subpubicus

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

The subpubic angle (or pubic angle) is the angle in the human body formed at pubic arch by the convergence of the inferior rami of theischium and pubis on either side.

A subpubic angle of 50-82 degrees indicates a male; an angle of 90 degrees indicates a female.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Miednica > Kąt podłonowy

Tłumaczenia