Kifoza krzyżowa - Kyphosis sacralis

Zdjęcia

Opis

The sacral kyphosis (pelvic curve) begins at the sacrovertebral articulation, and ends at the point of the coccyx; its concavity is directed downward and forward.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kręgosłup > Krzywizna pierwotna > Kifoza krzyżowa

Tłumaczenia