Kłykieć przyśrodkowy - Condylus medialis

Zdjęcia

Opis

The upper extremityor tibia is large, and expanded into two eminences, the medial and lateral condyles.

The medial condyle presents posteriorly a deep transverse groove, for the insertion of the tendon of the Semimembranosus. Its medial surface is convex, rough, and prominent; it gives attachment to the tibial collateral ligament.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Kość piszczelowa > Kłykieć przyśrodkowy

Tłumaczenia