Kolanko kanału nerwu twarzowego - Geniculum canalis nervi facialis

Zdjęcia

Opis

The geniculum of facial canal is a sharp bend in the facial canal just below the anterior wall of the petrous part of the temporal bone, near the hiatus of the canal for the greater petrosal nerve and corresponding to the location of the geniculate ganglion of the facial nerve.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Kanał nerwu twarzowego > Kolanko kanału nerwu twarzowego

Tłumaczenia