Kolec bębenkowy większy - Spina tympanica major

Zdjęcia

Opis

The greater tympanic spine is the part of the tympanic ring formed by the tympanic part of the temporal bone that end anteriorly.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część bębenkowa > Kolec bębenkowy większy

Tłumaczenia