Kolec nosowy - Spina nasalis

Zdjęcia

Opis

From the center of the nasal notch, the nasal process projects downward and forward beneath the nasal bones and frontal processes of the maxillae, and supports the bridge of the nose. The nasal process ends below in a sharp spine,


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość czołowa > Część nosowa > Kolec nosowy

Tłumaczenia