Kość łódkowata - Os naviculare

Zdjęcia

Opis

The navicular bone is situated at the medial side of the tarsus, between the talus behind and the cuneiform bones in front.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Powierzchnia stawowa kości łódkowatej > Kość łódkowata

Tłumaczenia