Kość łzowa - Os lacrimale

Zdjęcia

Opis

The lacrimal bone, the smallest and most fragile bone of the face, is situated at the front part of the medial wall of the orbit . It has two surfaces and four borders.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość łzowa

Tłumaczenia