Kości pneumatyczne - Os pneumaticum

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

A pneumatized bone is hollow or contains many air cells, such as the mastoid process of the temporal bone.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kości pneumatyczne

Tłumaczenia