Kości ręki - Ossa manus

Zdjęcia

Opis

The skeleton of the hand is subdivided into three segments: the carpus or wrist bones; the metacarpus or bones of the palm; and the phalanges or bones of the digits.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny górnej > Część wolna kończyny górnej > Kości ręki

Tłumaczenia