Kości śródręcza [I-V] - Ossa metacarpi [I -V]

Zdjęcia

Opis

The metacarpus consists of five cylindrical bones, the metacarpals, which are numbered from the lateral side (ossa metacarpalia I-V); each consists of a body and two extremities.

Characteristics of the Individual Metacarpal Bones:

Articulations.—Besides their phalangeal articulations, the metacarpal bones articulate as follows: the first with the trapezium; the second with the trapezium, trapezoid, capitate and third metacarpal; the third with the capitate and second and fourth metacarpals; the fourth with the capitate, hamate, and third and fifth metacarpals; and the fifth with the hamate and fourth metacarpal.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny górnej > Część wolna kończyny górnej > Kości ręki > Kości śródręcza [I-V]

Tłumaczenia