Kości trzeszczki - Ossa sesamoidea

Zdjęcia

Opis

Sesamoid bones are bones embedded within a tendon.

In the hand, two sesamoid bones are commonly found in the distal portions of the first metacarpal bone (within the tendons of adductor pollicis and flexor pollicis brevis). There is also commonly a sesamoid bone in distal portions of the second metacarpal bone.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny górnej > Część wolna kończyny górnej > Kości ręki > Kości trzeszczki

Tłumaczenia