Kresa graniczna - Linea terminalis

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

The linea terminalis (innominate line) consists of the pectineal line, the arcuate line, and the sacral promontory.This is the boundary between the greater pelvis and lesser pelvis as well as the plane of the pelvic inlet.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Miednica > Kresa graniczna

Tłumaczenia