Kresa karkowa górna - Linea nuchalis superior

Zdjęcia

Opis

Extending lateralward from the external occipital protuberance on either side are two curved lines, one a little above the other. The lower is termed the superior nuchal line. The superior nuchal line gives origin to the Occipitalis and Trapezius, and insertion to the Sternocleidomastoideus and Splenius capitiT


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość potyliczna > Kresa karkowa górna

Tłumaczenia