Kresa łukowata - Linea arcuata

Zdjęcia

Opis

The arcuate line of the ilium is a smooth rounded border on the internal surface of the ilium. It is immediately inferior to the iliac fossa and Iliacus muscle.

It forms part of the border of the pelvic inlet.

In combination with the pectineal line, it comprises the iliopectineal line.

The arcuate line marks the border between the body (corpus) and the wing (ala) of the ilium, and, running inferior, anterior, and medial from the auricular surface to the area corresponding to the acetabulum, it also indicates where weight is transferred from the sacroiliac joint to the hip joint.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Miednica > Kość biodrowa > Kość biodrowa > Kresa łukowata

Tłumaczenia