Kresa mięśnia płaszczkowatego - Linea musculi solei

Zdjęcia

Opis

The posterior surface of tibia presents, at its upper part, a prominent ridge, the soleal line (popliteal line), which extends obliquely downward from the back part of the articular facet for the fibula to the medial border, at the junction of its upper and middle thirds; it marks the lower limit of the insertion of the Popliteus, serves for the attachment of the fascia covering this muscle, and gives origin to part of the Soleus, Flexor digitorum longus, and Tibialis posterior.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Kość piszczelowa > Trzon kości piszczelowej > Powierzchnia boczna > Kresa mięśnia płaszczkowatego

Tłumaczenia