Kresa nadkłykciowa boczna - Linea supracondylaris lateralis

Zdjęcia

Opis

The lateral supracondylar line is the lateral ridge of the popliteal surface, continuing the lateral lip of linea aspera. It is the more prominent, and descends to the summit of the lateral condyle.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Kość udowa > Trzon kości udowej > Kresa nadkłykciowa boczna

Tłumaczenia