Kresa nadkłykciowa pośrodkowa - Linea supracondylaris medialis

Zdjęcia

Opis

The medial supracondylar line is the medial ridge of the popliteal surface, continuing the medial lip of linea aspera. It is less marked, especially at its upper part, where it is crossed by the femoral artery. It ends below at the summit of the medial condyle, in a small tubercle, the adductor tubercle, which affords insertion to the tendon of the Adductor magnus.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Kość udowa > Trzon kości udowej > Kresa nadkłykciowa pośrodkowa

Tłumaczenia